Ποιοί Είμαστε

Οι Εκπαιδευτικές Μουσειακές Προσεγγίσεις είναι ο τίτλος μιας ομάδας Αρχαιολόγων - Διπλωματούχων Ξεναγών με κατάρτιση στη μουσειο-παιδαγωγική και την οργάνωση εκπαιδευτικών ξεναγήσεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Ξεκινώντας από την αρχή ότι η εκπαίδευση οφείλει να έχει χαρακτήρα ανθρωποκεντρικό, στόχος των εκπαιδευτικών ξεναγήσεων μας είναι ο σεβασμός στην παιδική προσωπικότητα που επιτυγχάνεται μέσα από το διάλογο και την ελεύθερη σκέψη. Η προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου γίνεται συχνά μέσα από τη μαιευτική μέθοδο. Κεντρίζουμε τη φαντασία των παιδιών χωρίς να την περιχαρακώνουμε σε " σωστό και λάθος". Το παιχνίδι, η ζωγραφική,η κατασκευή ακολουθούν, προκειμένου να επιτευχθεί η βιωματική προσέγγιση της γνώσης. Οι μαθητές βγαίνοντας έξω από το χώρο, έχουν παίξει, έχουν νιώσει, έχουν μυρίσει, έχουν ακούσει, έχουν δει, έχουν ενεργοποιήσει όλες τις αισθήσεις τους. Η χαρά και η αυτοπεποίθηση που διακρίνεται στα προσωπάκια τους αποτελεί την ουσιαστικότερη και βαθύτερη παρακαταθήκη για την ομάδα μας