Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Περιγραφή Προγραμμάτων:


Α) Αισθητικό δάσος Καισαριανής. Απευθύνεται σε μαθητές Α, Β, Γ, Ε Δημοτικού και Β γυμνασίου.

Β) Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου. Απευθύνεται σε μαθητές Α, Β και Γ τάξης δημοτικού.

Γ) Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου. Απευθύνεται σε μαθητές Ε, ΣΤ τάξης δημοτικού και σε μαθητές Γ γυμνασίου και Λυκείου.

Δ) Αρχαίο Θέατρο Διονύσου, νότια κλιτύς Ακροπόλεως. Απευθύνεται σε μαθητές Δ, Ε, ΣΤ τάξης δημοτικού, Α, Γ γυμνασίου και σε μαθητές Λυκείου.

Ε) Βυζαντινή Αθήνα. Απευθύνεται σε μαθητές Ε τάξης δημοτικού και σε μαθητές Β γυμνασίου.

ΣΤ) Ναός Ολυμπίου Διός. Απευθύνεται σε μαθητές Δ και Ε τάξης δημοτικού και σε μαθητές Α και Β γυμνασίου.

Ζ) Ακρόπολη Αθηνών. Απευθύνεται σε μαθητές Δ, Ε, ΣΤ δημοτικού, Α, Γ γυμνασίου και σε μαθητές Λυκείου.

Η) Νέο Μουσείο Ακρόπολης. Απευθύνεται σε μαθητές Δ, Ε, ΣΤ δημοτικού, σε μαθητές Α, Γ γυμνασίου και σε μαθητές Λυκείου.

Θ) Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Απευθύνεται σε μαθητές Δ, Ε, ΣΤ δημοτικού και σε μαθητές Α, Γ γυμνασίου.

I) Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων - Μελίνα Μερκούρη. Απευθύνεται σε μαθητές Β, Γ και Δ τάξης δημοτικού.

ΙΑ) Θεατρικό Μουσείο. Απευθύνεται σε μαθητές Α, Β και Γ τάξης δημοτικού.

IΒ) Αρχαία Αγορά. Απευθύνεται σε μαθητές Δ δημοτικού και Α γυμνασίου.

ΙΓ) Κεραμεικός. Απευθύνεται σε μαθητές Δ δημοτικού και Α γυμνασίου.

ΙΔ) Μουσείο Μπενάκη.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα PDF